Pelo Baum Lash Lash is enriched with an exclusive peptide complex that helps improve the appearance of the natural length, plumpness and thickness of lashes. Advantage:
A new level of eyelash enhancer. Ideal for thicker, longer and fuller lashes. Visible results are visible within 4 weeks. There are no restrictions on gender and age in use. No side effects Patented exclusive peptide complex for eyelash growth.

Pelo Baum Lash Lash обогащен эксклюзивным пептидным комплексом, который помогает улучшить внешний вид естественной длины, пухлости и толщины ресниц. Преимущество:
Новый уровень усилителя ресниц. Идеально подходит для создания более густых, длинных и густых ресниц. Видны видимые результаты в течение 4 недель. Нет ограничений по полу и возрасту в использовании. Никаких побочных эффектов Запатентованный эксклюзивный пептидный комплекс для роста ресниц.

Pelo Baum Lash Lash ir bagātināts ar ekskluzīvu peptīdu kompleksu, kas palīdz uzlabot dabisko skropstu garumu, piepildījumu un biezumu.
Priekšrocība:
Jauns skropstu pastiprinātāja līmenis. Ideāls savācējs biezākām, garākām un pilnīgākām skropstām. Skatiet redzamos rezultātus 4 nedēļu laikā. Dzimumam un vecumam nav ierobežojumu. Nav blakusparādību Patentēts un ekskluzīvs peptīdu komplekss skropstu augšanai.

Pelo Baum LASH LASH

€25.00Price